Aktualności

11-04-2019 - Betonowanie WS-2 w Góraszce

Dzisiaj w nocy Wykonawca zakończył betonowanie ustroju nośnego obiektu WS-2 (jezdnia prawa) w miejscowości Góraszka (km 4+797).
Betonowanie trwało osiemnaście godzin.
 

05.04.2019 - czasowa organizacja ruchu

Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związanej z robotami w rejonie skrzyżowania DK17 z ul. Żeromskiego i ul. Wypoczynkową w Otwocku (km DK17 11+417).

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: od godz. 6:00, 06.04.2019 r. do godz. 24:00, 07.04.2019 r.