Luty 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu.

Roboty drogowe:

 

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano frezowanie i rozbiórki istniejących nawierzchni,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach na których przełożono ruch.
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

  Lokalizacja / Kilometraż

  Opis robót

  1+457 - 1+561 DD18

  Bariery energochłonne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bariery energochłonne

  S17 P 4+777 - 4+508

  4+989 - 5+099 S17 pobocze, strona lewa

  4+588 - 4+736 S17

  4+583 - 4+737 S17 pobocze, strona lewa

  4+371 - 4+583 S17 pobocze, strona lewa

  S17 4+250 - 4+280

  4+901 - 4+941 S17 pobocze, strona lewa

  4+737 - 4+781 S17 pobocze, strona lewa

  4+941 - 4+989 S17 pobocze, strona lewa

  4+736 - 4+796 S17

  4+073 - 4+430 S17 pobocze, strona prawa

  4+737 - 4+797; S17 pas rozdziału, strona prawa

  0+079 - 0+287 G-01P pobocze, strona prawa

  0+000 - 0+079; G-01P pobocze, strona prawa

  G02P 0+041 - 0+312

  0+119 - 0+243 G-04 L pobocze, strona lewa

  0+083 - 0+119 G-04P pobocze, strona lewa

  0+002 - 0+058 G-06 pobocze, strona prawa

  0+002 - 0+066 G-06 pobocze, strona lewa

  S17 P 5+219 - 5+424

  5+607 - 5+667 S17

  S17 P 5+830 - 5+935

  S17 L 7+572 - 7+356

  7+224 - 7+292 S17 pas rozdziału, strona lewa

  0+081 - 0+093 W06L pobocze, strona lewa

  0+030 - 0+078 W-04 pobocze, strona prawa

  0+093 - 0+165 W06L pobocze, strona lewa

  0+020 - 0+100 W-04 pobocze, strona lewa

  7+852 - 8+064 S17

  8+064 - 8+148 S17

  8+106 - 8+234; S17 pobocze, strona lewa

  7+816 - 7+952 S17 pas rozdziału

  8+171 - 8+247; S17 pobocze, strona prawa

  11+917 - 12+018 S17

  S17 11+917 - 11+741

  17+060 - 17+176 S17

  16+935 - 16+981 S17

  16+981 - 17+055 S17

  16+264 - 16+380 S17

  18+245 - 18+367 S17

  17+572 - 17+704 S17

  17+574 - 17+726 S17

  16+775 - 16+935 S17

  17+286 - 17+514 S17

  17+540 - 17+572 S17

  15+939 - 15+975 S17

  16+222 - 16+264 S17

  17+490 - 17+540 S17

  15+889 - 15+939 S17

  17+514 - 17+574 S17

  17+224 - 17+286 S17

  16+323 - 16+399 S17

  16+126 - 16+222 S17

  17+176 - 17+224 S17

  DD03 0+400 - 0+445

  DD01 0+000 - 0+392

  DD02 0+000- 0+800

  DD10a, DW721.2

  DD13

  DD13

  Humusowanie skarp

  DD18

  S17 4+760 - 4+900

  S17 JP 4+049 - 4+280

  S17 10+500-11+030 P

  S17 4+100 - 4+800

  Humusowanie terenu zielonego

  S17 JP 7+800 - 8+800

  DD06 0+000 - 0+109

  Nasypy

   

   

   

   

   

   

   

   

  DD09 2+170 - 2+500

  DD11 0+280 - 0+330

  DD12 0+000 - 0+500

  S17 4+049 - 4+250 L

  S17 JL 6+000 - 6+200

  S17 9+950 - 10+500 P

  Zjazd awaryjny 9+470

  DP2709W 0+000 - 0+135

  S17 11+300 - 11+500

  S17 11+100 - 11+300

  WM04L 0+150-0+280

  DD22

  Odhumusowanie

  S17 8+230 - 9+150 L

  Ogrodzenia  dróg (słupki)

  S17 7+880 - 8+900 P

  S17 7+340 - 7+800 L

  DD18

  Pobocza

  DD09 2+370 - 2+455

  Podbudowa pomocnicza C3/4

  Zjazd awaryjny 9+470

  DP2709W 0+000 - 0+135

  S17 P 8+909 - 9+036

  Ścieki przykrawędziowe

  DG271641W 0+120-0+230

  S17 JL 6+200 - 6+600

  Ścieki skarpowe

  S17 9+800 - 10+200

  S17 JL 4+049 - 11+500

  S17 JL 4+049 - 4+250

  Ulepszenie podłoża

  Łączniki 1 i 2 węzeł Góraszka

  S17 L 14+600

  S17 L 15+000

  S17 L 19+100

  S17 11+100 - 11+350 L

  Umacnianie skarp płytami ażurowymi

  S17 11+400 - 11+630 P

  S17 10+480-10+570 P

  Umacnianie skarp rowu geokratą

  S17 JP 7+800 - 8+800

  Umocnienie dna rowu

  S17 JL 10+500 - 10+600

  S17 JL 11+100 - 11+300

  Umocnienie skarp ażurami

  S17 JL 4+049 - 4+280

  Umocnienie skarp geokratą

  S17  4+100 - 5+400

  Uzupełnienie pasa dzielącego

  S17 10+500-11+030

  S17 16+000

  S17 JL 4+049 - 4+250

  Warstwa mrozoochronna

  S17 L 4+049 - 4+280

  Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

  S17 L 5+480 - 5+600

  S17 L 5+875 - 6+135

  S17 L 7+011 - 7+040

  S17 P 8+390 - 8+850

  DD13

  Wykop - rowy

  DD18

  S17 P 14+500

  S17 L 14+300

  S17 L 15+000

  S17 P 16+000

  O-05, O-06

  S17 L 19+100

  Wykopy

  Łącznica WM-05

   
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 97%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 95%,
  - odwodnienia: 50%,
  - podbudowy: 76%,
  - nawierzchnia: 61%,
  - roboty wykończeniowe: 37%,
  - humusowanie: 36%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 18%,
  - bariery ochronne: 45%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 20%,
  - elementy ulic: 55%,
  - ogrodzenia dróg: 0%,
  - ekrany akustyczne: 55%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,93%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,25%.
 • WS-2 w km 4+797,19:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • T-3 w km 5+143,51:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,93%.
 • MS-4 w km 5+160,19:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,93%.
 • MS-5 w km 5+428,24:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87,43%.
 • MS-1 w km 6+598,92:
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wypozażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95,00%.
 • WS-1 w km 6+709,20: :
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wypozażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,25%.
 • MS-2 w km 6+984,02:
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wypozażeniem w urządzenia BRD i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,20%.
 • WS-2 w km 7+293,53:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,00%.
 • WD-1 w km 9+382,42:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,50%.
 • KD-2 w km 10+506,00:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD, obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95,70%.
 • WS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,50%.
 • WS-4 w km 12+441,40:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,88%.
 • WD-2 w km 14+232,25:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,80%.
 • WD-3 w km 15+968,45:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62:
  Trwają prace nad izolacją oraz nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,25%.
 • WD-5 w km 19+306,23:
  Trwają prace nad izolacją oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90,00%.
 • Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

  Lp.

  Opis wykonywanych robót

  Lokalizacja

  Element

  1

  Odbiór powierzchni betonowych pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi betonów w standardzie architektonicznym BA2.

   

  MD-6

  -

  2

  Odbiór powierzchni betonowych pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi betonów w standardzie architektonicznym BA2.

   

  T-3

  -

  3

  Odbiór powierzchni betonowych pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi betonów w standardzie architektonicznym BA2.

   

  MS-4

  -

  4

  Kosmetyka powierzchni betonowych

  MS-1

  -

  5

  Montaż klamer do mocowania drabin

  MS-1

  -

  6

  Kosmetyka powierzchni betonowych

  WS-1

  -

  7

  Montaż klamer do mocowania drabin

  WS-1

  -

  8

  Kosmetyka powierzchni betonowych

  MS-2

  -

  9

  Montaż klamer do mocowania drabin

  MS-2

  -

  10

   

  Antykorozja betonu

  WS-2

  P1 i P2

  11

   

  Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

  KD-2

  Wnęki dylatacyjne

  12

  Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

  KD-2

  Płyta chodnikowa nr 1 1

  13

  Montaż balustrad

  KD-2

  Pochylnie P1 i P2

  14

  Budowa nasypów

  KD-2

  Najazdy na pochylnie

  15

  Montaż schodów skarpowych

  MS-3

  P1 JL P4 JL i JP

  16

  Montaż barier ochronnych

  MS-3

  JP

  17

  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

  WS-3

  Podpora P1 i P2

  18

  Hydrofobizacja – przygotowanie powierzchni

  WS-3

  Ustrój nośny JL i JP

  19

  Prace brukarskie

  WS-3

  Podpora P1 i P2

  20

  Montaż balustrad schodów skarpowych

  WS-3

  Podpora P1 JP i P2 JP

  21

  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

  WD-2

  Podpora P3

  22

  Hydrofobizacja

  WD-2

  Ustrój nośny przęsło 2-3

  23

  Prace brukarskie

  WD-2

  Podpora P1 i P3

  24

  Montaż balustrad schodów skarpowych

  WD-2

  Podpora P1 i P3

  25

  Odbiór powierzchni betonowych pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi betonów w standardzie architektonicznym BA2.

   

  WD-3

  -

  26

  Odbiór powierzchni betonowych pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi betonów w standardzie architektonicznym BA2.

   

  WD-4

  -

  27

  Odbiór powierzchni betonowych pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi betonów w standardzie architektonicznym BA2.

   

  WD-5

  -

   
   

  Zaawansowanie robót mostowych:

  -      roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 100%,
  -      odwodnienie: 98%,
  -      izolacje: 98%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 92%,
  -      roboty przyobiektowe: 83%,
  -      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 87%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej

 • Kolizje sanitarne:
  - zakończono przebudowę kolizji KS1, KS3, KS4, KS5, KS5a, KS6a, KS7, KS8, KS10,
  - do wykonania pozostały przepięcia kolizji KS6,
  - wyłączono z zakresu przebudowę kolizji KS2.
 • Sieci gazowe:
  - nie wykonywano robót. Prace zakończone.
 • kolizje wodociągowe:
  - przewiert sterowany – PW11.
  - zakończono przebudowę kolizji PW10a
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano prace związane z budową urządzeń kanalizacji deszczowej przy obiekcie WD5 w km 5+700 do 6+230, przy obiekcie WD1 w km 4+050 do 4+250, w km 6+500 budowa studni wpadowych, w km 7+300 budowa kanału DN200,  w km 12+500 budowa kanału DN 630 oraz studnie, w km 13+000 budowa kanału DN 300 oraz DN 500 wraz ze studniami jak również przy obiekcie WD5.
  - Wykonawca prowadził prace wykończeniowe związane z montażem kratek drogowych żeliwnych w km 6+100, na DD18, przy WD2, na DD15, DD18, G03.
  - Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz monitoringiem kanałów od km 5+000 do 11+000.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa rowu R-18 – km 13+100,
  - przebudowa rowu R-35a – km 18+790,
  - przebudowa rowu R-29 – km 18+790,
  - przebudowa rowu bez nazwy w km 16+242.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - ukończono prace na zbiorniku ZB-01, ułożono podsypkę, geomembranę, geowłókninę oraz płyty ażurowe z geokratą,
  - ZB-03 - wykonywano roboty poprawkowe w zakresie umocnienia skarp,
  - ZB-06 - ukończono wykop, zrealizowano podsypkę oraz ułożono geomembranę, trwa dociążanie zbiornika,
  - ZB-07 - zrealizowano wykop, ułożono podsypkę oraz geomembranę, trwa układanie geowłókniny,
  - ZB-08 - rozpoczęto wykopy.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - roboty elektroenergetyczne (kolizje SN i nN ) wykonano w 99 %
  - przebudowano kolizję SN 10.
  - rozpoczęto budowę magistrali SN 15 KV przez PGE od km 4+039 Góraszka

             W zakresie oświetlenia:
           - wykonywano zabudowę fundamentów i montaż słupów na DD13 (ok. 25 sztuk),
- montaż rur na obiektach mostowych na węźle Góraszka (WS-2 i MD-6),
- wykonywano zabudowę fundamentów i montaż słupów na DD01 (ok. 20 sztuk),
- montaż słupów na obiekcie mostowym WS-2 km 4+800,
- układano kable, wykonywano zabudowę fundamentów i montaż słupów na DD09 (ok. 200m),
- montaż opraw oświetleniowych na węźle Góraszka (ok. 20 sztuk),
- zabudowano fundamenty, zamontowano słupy i oprawy na DD13 km 0+300 – 1+300 (ok.  30 sztuk),
- ułożono kable oświetleniowe na najeździe na obiekt WD-1 prawa strona (km 9+400), zabudowano fundamenty, zamontowano słupy,
- zabudowano fundamenty, zamontowano słupy na najeździe na obiekt WD-5 prawa strona (km 18+300),
- ułożono kable oświetleniowe, zabudowano fundamenty i zamontowano słupy na DD01 km 0+200 – 0+400.

 • W branży teletechnicznej:
 • - wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 800,0 m,
  - wykonano budowę kanalizacji wtórnej 4x fi 32/2,9 mm – ok. 2050 m,
  - budowa studni kablowych KT.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu – nie wykonywano, 
  - montaż słupów ekranu – 41 szt. (EP-1, EP-6),
  - betonowanie głowic ekranu – 41 szt. (EP-1, EP-6),
  - montaż podwalin żelbetowych – 157 szt. (EP-1, EP-4, EP-5, EP-6, EL-1a, EL-1b, EPP-1, EL-8a, EPP-3),
  - montaż paneli „zielona ściana” – 422 szt. (EP-1, EP-4, EP-5, EP-6, EL-1a, EL-1b, EL-8a).
 • Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 78%.