Luty 2017

  • weryfikacja finalna projektu architektoniczno - budowlanego i projektu zagospodarowania terenu
  • przekazano do weryfikacji finalnej projekty architektoniczno-budowlane i projekt zagospodarowania terenu
  • kontynuowano prace dotyczące projektów budowlanych poszczególnych branż
  • zakończono wykonywanie prac terenowych w zakresie oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów