Listopad 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano rozbiórki istniejących nawierzchni,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy.

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

ZAKRES ROBÓT

LOKALIZACJA / KILOMETRAŻ

Podbudowa  z chudego betonu C8/10

8+145 – 8+255 P,

11+467+ 11+655 L,

12+375 – 12+410 P,   

12+490 – 12+680 P,

7+790 – 8+145 P,

8+105 – 8+200 L,

7+790 – 8+105 L,

8+155 – 8+245 PA,

5+220 – 5+250 P,

11+980 – 12+030 P,

5+220 – 5+392 L.

Nawierzchnia C35/45

7+045 – 7+260 L,

6+230 – 6+565 P,

18+840 – 19+180 P,

9+935 – 10+420 L,

11+130 – 11+390 L,

11+465 – 11+890 L,

17+750 – 17+840 PA,

12+240 – 12+410 P,

7+105 – 7+195 PA,

12+490 – 12+680 P,

7+982 – 8+250 P,

8+055 – 8+310 L,

11+650 – 11+740 PA,

8+155 – 8+245 PA,

5+220 – 5+392 P,

7+780 – 7+982 P,

7+780 – 8+055 L,

11+915 – 12+240 P,

18+085 – 18+445 L,

16+005 – 17+310 P,

16+310 - 16+895 P,

16+895 - 17+255 P.

Bariery energochłonne

DP2713W L 0+150 - 0+298

DP2713W L 0+349 - 0+361

DP2713W L 0+361 - 0+445

DP2713W P 0+149 - 0+285

DP2713W P 0+285 - 0+297

DP2713W P 0+348 - 0+360

DP2713W P 0+360 - 0+450

S17  pas dziel. 15+692 - 15+776

S17  pas dziel. 16+208 - 16+304

S17  pas dziel. 16+304 - 16+500

S17  pas dziel. 16+500 - 16+732

S17  pas dziel. 16+732 - 16+972

S17  pas dziel. 17+108 - 17+220

S17  pas dziel. 17+220 - 17+490

S17 JP 17+740 - 18+040,

S17 pas dziel. 15+488 - 15+692

S17 pas dzielący 16+050 - 16+208

S17 pas dzielący 16+972 - 17+100

S17 pas dzielący 18+439 - 18+540

S17 pas rozdziału 17+874 - 18+000

S17 pas rozdziału 18+541 - 18+801

S17 pas rozdziału 7+367 - 7+661

S17 pobocze 7+320 - 7+504

S17 pobocze, str. prawa   12+746 - 13+162

S17 pobocze, str. prawa 18+040-18+300

W01P pas rozdziału, str. lewa 0+028 - 0+203

W01P pas rozdziału, str. prawa  0+031 - 0+203

Frezowanie, rozbiórka nawierzchni

DK17 12+700 - 13+100

Humusowanie

DD15 0+000 - 0+600

DP2710W 0+411-0+670

S17 12+800 - 13+100

S17 15+800-18+800

S17 JL 16+300-18+800

Makroniwelacja terenów zielonych

18+500-19+200

Nasyp

DD11 0+280 - 0+499

DD20 0+455 - 0+475

DD20 1+500 - 2+600

DG271641W

DP2709W 0+100 - 0+135

DP2716W

G02P, G03P

Łącznik 1 (G01P)  0+000 - 0+118

O-04L

S17 6+620 - 6+700

S17 7+011 - 7+050

S17 L 5+140 -5+170

S17 L 7+800 - 8+100

S17 P 5+400 - 5+500

S17 P 6+940 - 6+984

S17 P 8+300 - 8+800

WM03L 0+000  - 0+200

G03P 0+000 - 0+100

Odhumusowanie

DD11 0+300 - 0+499

DD16 0+240 - 0+300

DD20 2+600-2+840

S17 12+800 - 13+100

W-05 W-06L

WM 01 P 0+000 - 0+100

Pas dzielący - formowanie

S17 10+000 - 13+900

S17 16+000 - 18+500

Pobocza

DD18

S17 10+500 - 11+000

S17 11+500 - 12+000

S17 12+800 - 13+100

S17 15+700-16+300,  17+000-18+000

S17 4+900 - 5+100

S17 9+950 - 12+500

S17 P 6+200 - 6+600

S17 P 7+800 - 8+250

Podbudowa BA

DD01 0+300 - 0+310, 0+317 - 0+392

G02P 0+150 - 0+348

S17 11+099 - 11+131 JL

S17 11+388  11+414 JL

S17 11+433 - 11+467

S17 12+460 - 12+491 JP

S17 4+889- 4+917

S17 6+566 - 6+599, 6+623 - 6+709

S17 JL 10+964 - 11+026

S17 JP 10+964 - 11+026

S17 JP 5+100 - 5+220

S17 JP 5+392 - 5+503

Podbudowa KŁSM

DD01 0+300 - 0+392

DD07 0+000-0+170

DP2713W 0+000-0+100

G02P 0+150 - 0+348

G03L 0+000 - 0+100

Rondo Wiązowna str. L

S17  6+623 - 6+709

S17 10+960 - 11+030

S17 11+100 - 11+130

S17 11+388 - 11+413

S17 11+430 - 11+467

S17 12+410 - 12+491

S17 6+900 - 7+050

S17 L 5+100 - 5+220

S17 P  5+392 - 5+503

S17 P 5+100 -5+220

W04L 0+000 - 0+230

Podbudowa pomocnicza C3/4

 W05L W06L

DD01 0+300 - 0+400

DP2710W 0+560-0+678

O-05L 0+000-0+170

O-06L 0+090-0+254

Rondo Wiązowna str. L

W04L 0+000 - 0+075 L i P

Podbudowa pomocnicza C5/6

G02P 0+150 - 0+290

G03P 0+068 - 0+100

Podłoże

DD20 1+980-2+550

DD21

DD25 0+100-0+480

Rondo Otwock prawe

S17 12+800 - 12+900

W06L 0+120 - 0+208

WM-02P

Profilowanie KRZ

DD10 0+800 - 1+150

DD16 0+240 - 0+300

DP2716W 0+333-0+500

G03P 0+100 - 0+000

S17 5+200 - 5+400

S17 P  8+300 - 8+800

W05L, W06L

WM 01 P 0+000 - 0+100

Profilowanie skarp

DD17 0+800 - 1+000

G02P 0+000 - 0+348

S17 10+000 - 10+500

S17 10+500 - 11+000

S17 11+400 - 11+500

S17 12+500 - 12+700

S17 9+950 - 10+500

S17 P  6+200 - 6+600

S17 L  6+200 - 6+600

S17 P 7+150 - 7+280

S17 L 7+150 - 7+280

Roboty brukarskie, krawężniki, kostka, obrzeża

DD01 0+320 - 0+392

DD07 0+000-0+170

DD09 0+060 - 0+300

DD15 0+000 - 0+200

DP2710W 0+100-0+560

DP2716W 0+160-0+262

Rondo Otwock prawe

Rondo Wiązowna str. L

WS4 12+471,12+491

Rozbiórka starodroża i przepustu

S17 12+800 - 13+100

Ścieki przykrawędziowe

Dojazdy do MS3, węzeł Góraszka

DP2710W

DP2716W 0+160-0+262

S17 5+100 - 5+280, S17 13+910 - 13+990

S17 KM 6 i KM 10 i KM 12

Ścieki skarpowe

S17 11+500 - 11+800

Ulepszone podłoże

 W06L

Rondo Wiązowna str. L

W04L 0+000 - 0+230

W05L 0+000 - 0+100

Umocnienie skarp

S17 JP 7+000 - 7+200

Warstwa mrozoochronna

DD16 0+240 - 0+300

O-04, O-05,O-06

O-05L, O-06L

Rondo Wiązowna str. L

S17 13+550 - 13+700

W04L 0+000 - 0+230

W05L W06L

Warstwa ścieralna

G02 P 0+050 - 0+348

S17 12+410 - 12+491

S17 4+797 - 4+917

S17 6+730 - 6+930

S17 7+293 - 7+342

S17 JL 10+964 - 11+131

S17 JL 11+388 - 11+467

S17 JP 5+100 - 5+220; 5+392 - 5+503

S17 JP 6+566 - 6+709

Warstwa technologiczna  Rm=5 MPa

G02P 0+290 - 0+348

S17  6+566 - 6+599

S17 L 5+110 - 5+170

S17 L 5+230 - 5+400

S17 L 7+800 - 8+100

G03L 0+000 - 0+068

S17  6+566 - 6+709

S17 L 5+110 -5+170

S17 P  8+265 - 8+350

S17 P 5+400 - 5+500

S17 7+011 - 7+050

S17 P 6+940 -6+984

S17 13+150 - 13+550

S17 L '13+550 - 13+765

Warstwa wiążąca

DD01 0+300 - 0310; 0+317 - 0+392

G02 P 0+150 - 0+348

S17 12+410 - 12+441

S17 12+460 - 12+491

S17 4+889 - 4+917

S17 6+730 - 6+930

S17 7+293 - 7+342

S17 JL 10+964 - 11+026; 11+099 - 11+131

S17 JL 11+388 + 11+414

S17 JL 11+433 - 11+467

S17 JP 5+100 - 5+220; 5+392 - 5+424; 5+432 + 5+503

S17 JP 6+566 - 6+599; 6+623 - 6+709

Wykop

DD20 0+455-0+475

DD20 1+640-1+660

DP2713W 0+000-0+100

O-04L

S17 12+800 - 13+100

S17 13+550 - 13+700

W-04 W-05 W-06L

Wykopy - rowy

DD17 0+400 -1+400

S17 L 5+600 - 5+900

S17 P 7+800 - 8+350

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  -

  Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 90%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 89%,
  - odwodnienia: 40%,
  - podbudowy: 70%,
  - nawierzchnia: 50%,
  - roboty wykończeniowe: 30%,
  - humusowanie: 30%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 15%,
  - bariery ochronne: 20%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 15%,
  - elementy ulic: 45%,
  - ogrodzenia dróg: 0%,
  -ekrany akustyczne: 32%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy, kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze,roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL i JP. Zakończono montaż dylatacji, trwają prace nad izolacją oraz wypozażeniem w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,55%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,50%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe: wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,50%.
 • MS-5 w km 5+428,24: JP: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy oraz kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  JL: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83,35%.
 • MS-1 w km 6+598,92: JL: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, prace nad ustrojem nośnym.
  JP: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, prace nad ustrojem nośnym.
  Zakończono montaż dylatacji. Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87,50%.
 • WS-1 w km 6+709,20: : zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86,25%.
 • MS-2 w km 6+984,02: zakończono roboty przygotowawcze, prace nad ustrojem nośnym, roboty ziemne wraz z podporami. Trwają prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 80,00%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym, montaż dylatacji, prace nad izolacąj. Trwają prace wykończeniowe: imontaż urządzeń BRD, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92,75%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowano dylatacje, kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,50%.
 • KD-2 w km 10+506,00: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 59,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89,60%.
 • WS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, montażem dylatacji. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 88,88%.
 • WS-4 w km 12+441,40: JP: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto montaż dylatacji. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  JL: trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87,63%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowano dylatacje. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89,00%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Zamontowano dylatacje, Zakończono prace nad izolacją i nawierzchnią oraz nad wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Wykonano obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowane dylatacje, kapy chodnikowe. Trwają prace nad izolacją oraz nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90,00%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace nad izolacją oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86,75%.

Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

Lp.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1

Montaż balustrad schodów skarpowych

WS-2 (1.1)

-

2

Wykonywanie schodów skarpowych

T-3

-

3

Montaż balustrad schodów skarpowych

T-3

-

4

Wykonywanie schodów skarpowych

MS-4

-

5

Montaż balustrad schodów skarpowych

MS-4

-

6

Wykonanie odwodnienia izolacji termozgrzewalnej JP

MS-5

-

7

Wykonanie krawężników zanikających JP

MS-5

-

8

Wykonanie odwodnienia izolacji termozgrzewalnej JP

MD-6

-

9

Wykonanie krawężników zanikających JP

MD-6

-

10

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej

MS-1

Ustrój JL

11

Wykonywanie kap chodnikowych

MS-1

Ustrój JL

12

Wykonanie krawężników zanikających JP

MS-1

-

13

Wykonanie AL

MS-1

Ustrój JL

14

Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach

MS-1

-

15

Wykonywanie schodów skarpowych

MS-1

 

16

Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach

WS-1

 

17

Wykonanie krawężników zanikających JP

WS-1

 

18

Wykonywanie schodów skarpowych

WS-1

 

19

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej

MS-2

Ustrój JL

20

Wykonanie AL

MS-2

Ustrój JP

21

Wykonanie płyt przejściowych

MS-2

P1 i P2 JP

22

Wykonanie oczepu muru z gruntu zb. – etap 1

MS-2

-

30

Krawężnik zanikający

WS-2

P1, P2

31

SMA

WS-2

JL JP

32

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

WS-2

Kapy na skrzydłach P1

33

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

WD-1

Płyta przejściowa P3

38

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Pochylnia P1

39

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

MS-3

Kapy na skrzydłach

40

Asfalt lany

MS-3

Asfalt lany JL

41

Izolacjo-nawierzchnia na kapach chodnikowych

MS-3

JL JP

42

SMA

MS-3

JL

43

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-3

Kapy na skrzydłach P1, P2 JL i JP

44

Montaż barier

WS-3

Ustrój nośny JL i JP

45

Montaż ekranów

WS-3

Ustrój nośny JL i JP

46

Montaż ekranów

WS-3

Kapy na skrzydłach P1, P2 JL i JP

47

Wykonanie izolacjo-nawierzchni

WS-3

Kapy na skrzydłach P1, P2 JL i JP

48

Wykonanie warstwy wiążącej z AL.

WS-3

Ustrój nośny JL i JP

49

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych

WS-3

Ustrój nośny JL i JP

50

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Kapy na obiekcie UN JL

51

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Kapy na skrzydłach P1, P2 JL i JP

52

Montaż barier

WS-4

Ustrój nośny JL i JP

53

Wykonanie izolacji nawierzchni

WS-4

Kapy na skrzydłach P1, P2 JL i JP

54

Wykonanie warstwy wiążącej z AL.

WS-4

Ustrój nośny JL i JP

55

Zasypka przyczółka

WD-2

Podpora P1

56

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-2

Mur M1 i M2

57

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-2

Oczepy murów oporowych od M1 do M4

58

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych

WD-2

Ustrój nośny

59

Montaż balustrad dla obsługi

WD-2

Oczepy murów oporowych od M1 do M4

60

Montaż balustrad dla obsługi

WD-3

Schody skarpowe P1 i P3

61

Montaż balustrad dla obsługi

WD-3

Oczepy murów oporowych od M1 do M4

62

Montaż balustrad dla obsługi

WD-4

Oczepy murów oporowych od M1 do M4

63

Montaż balustrad dla obsługi

WD-4

Schody skarpowe P3

64

Zasypka przyczółka

WD-5

Podpora P3

65

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-5

Mur M3 i M4

66

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-5

Oczepy murów oporowych od M3 do M4

67

Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych

WD-5

Ustrój nośny

68

Wykonanie schodów skarpowych

WD-5

Podpora P1

69

Montaż balustrad dla obsługi

WD-5

Schody skarpowe P1

 
 
 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 100%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 99,5%,
-      ustroje nośne: 99%,
-      łożyska: 100%,
-      urządzenia dylatacyjne: 95%,
-      odwodnienie: 89%,
-      izolacje: 95%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 87%,
-      roboty przy-obiektowe: 62%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 77%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych,
 • przekazywanie dokumentów do odbioru Etapu II przebudowy linii 400 kV relacji Kozienice - Miłosna.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej
  Kolizje sanitarne:
  - kontynuowano pracę przy przebudowie kolizji KS3 km 7+400,
  - zakończono przebudowę kolizji KS1, KS3, KS4, KS5, KS5a, KS6a, KS7, KS8, KS10.
 • Sieci gazowe:
  - nie wykonywano robót. Prace zakończone.
 • kolizje wodociągowe:
  - kontynuowano prace porządkowe przy przebudowie kolizji wodociągowych PW14.
  - zakończono przebudowę kolizji PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW7a, PW9, PW10, PW11, PW12, PW14, PW15.
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano prace w km 6+600 do km 7+250, km 8+850 do km 10+250, km 10+600 do km 11+200, km 11+200 do km 12+800, km 12+800 do km 15+300, km 15+300 do 18+850,
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego - km 5+300,
  - przebudowa rowu R-19 - km 12+500,
  - przebudowa rowu bez nazwy – km 16+200,
  - przebudowa rowu R-35a – km 18+790.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - ZB-03 – roboty ziemne.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - ułożono kable oświetleniowe na obiekcie WD5 (km 18+300) (ok. 400 m),
  - ułożono kable oświetleniowe na trasie głównej w km 18+700 – 19+000 strona prawa (ok. 300 m),
  - ułożono kable oświetleniowe na łącznicy G-03L oraz na trasie głównej w km5+150 strona lewa (ok. 200 m),
  - zabudowano przepusty dla kabli oświetleniowych na łącznicach w km7+600 strona lewa,
  - zabudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe w km 18+700 – 18+900 strona prawa,
  - zabudowano fundamenty i zamontowano słupy oświetleniowe w km 5+150 – 5+650 strona prawa,
  - zabudowano fundamenty w km 12+300 – 12+500 strona prawa,
  - zabudowano fundamenty i zamontowano słupy oświetleniowe w km7+900 – 8+250 strona prawa.
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  - wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 1700,0 m,
  - wykonano przewierty lub przejścia rurami ochronnymi dla KT- ok. 110 m,budowano kanalizację w kolizjach – ok.100 m,
  - budowano studnie kablowe w kolizjach - 3 szt.
  - budowa kanału technologicznego od studni 20a do 17 w km S17 17+600 – 18+100.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu - 168 szt. (EPL-1, EPP-1, EL-4, EP-5, EL6, EL-7, EL-8a), 
  - montaż słupów ekranu - 132 szt. (EPP-1, EPL-1, EL-5b, EP-6, EL-7, EPP-3, EPL-3, EL-8a),
  - betonowanie głowic ekranu – 162 szt. (EPP-1, EPL-1, EL-5b, EP-6, EL-7, EPP-3, EPL-3, EL-8a),
  - montaż podwalin żelbetowych – 58 szt. (EL-10, EP-7),
  - montaż paneli „zielona ściana” – paneli nie montowano.

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 70%.