Listopad 2016

  • uzyskano warunki techniczne na przebudowy i budowy sieci
  • uzgodnienie projektu organizacji ruchu
  • zakończono prace terenowe w zakresie oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
  • zakończono projekt gospodarki istniejąca zielenią wraz z inwentaryzacją
  • inwentaryzacja nieruchomości do rozbiórek
  • wykonano obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne