Kwiecień 2016

 

  • opracowanie uzupełniającego projektu prac geologicznych i hydrogeologicznych
  • geodezja – prace w terenie
  • wyznaczenie istniejącej linii brzegowej rzek – prace w terenie
  • aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • opracowanie analizy prognozy ruchu
  • opracowanie koncepcji MOP
  • inwentaryzacja nieruchomości do rozbiórek