Kontakty

Zamawiający:

Kierownik Projektu:
Marcin Lewandowski – tel. +48 81 524 12 72
      
Wojciech Kulaszyński – tel. +48 81 534 92 61
GDDKiA O/Lublinie
ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin
tel. +81 532 70 61
fax +81 743 71 68
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Konsultant:

Inżynier Kontraktu:
Dariusz Niewiadomski – tel. 600 454 325
Informacja na temat realizacji projektu - tel. 604 276 473
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP S.A.
Budowa S17 węzeł "Lubelska - Garwolin"
MGGP S.A O/Kołbiel
ul. 1 Maja 10
05-340 Kołbiel
e-mail: s17.zakret-garwolin@mggp.com.pl

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
e-mail: mggp@mggp.com.pl
www.mggp.com.pl

Kontakt dla mediów

 

Wykonawca:

Dyrektor Kontraktu:
Witold Bella

Koordynator Prac Projektowych:
Robert Aksamit

Biuro budowy:
ul. Kraszewskiego 83
05-402 Otwock
tel. +48 42 291 67 79
e-mail: biuros17@strabag.com

Strabag Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

STRABAG
INFRASTRUKTURA POŁUDNIE sp. z o.o. (Partner)
Wysoka, ul. Lipowa 5a
 52-200 Wrocław
www.strabag.pl