Grudzień 2016

  • uzgodnienie projektów geologicznych i hydrogeologicznych
  • w trakcie realizacji jest uwzględnienie zaleceń audytu BRD w Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
  • wykonywanie dokumentacji i uzgodnień co do Planu Działań Ratowniczych