Czerwiec 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.
   

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

 • kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
 • gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • kontynuowano prace porządkowe i rozbiórki ogrodzeń  na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
 • kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu
  na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
 • wykonywano rozbiórki istniejących nawierzchni,
 • wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
 • wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
 • zabezpieczano wydobytą cysternę – zabytek techniki,
 • wykonano odcinek próbny ścieków metodą ślizgową - łącznice Ł1 i Ł2 węzła „Kołbiel”.
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

LOKALIZACJA

ZAKRES ROBÓT

DD03  0+046 - 0+441

Chodnik

DD09 0+940 - 1+191

DW721 + rondo

Rondo Wiązowna Str. P

Kostka betonowa - wyspa dzieląca jezdnie

Rondo Otwock str. L

Kostka granitowa - pierścień

Rondo Wiązowna Str. P

DD04  0+000 - 0+246

Krawężniki

DD05  0+000 - 0+389

DD09 0+840- 1+191

DD15 0+000 - 0+300

Rondo DD04/DD05

Rondo Wiązowna Str. P

DD11 0+000 - 0+500

Nasypy

DD9 1+170 - 2+100

DG271641W

DP2709W 0+000 - 0+110

DP2713W

DP2716W

G03L

S17 10+800 - 10+950

S17 11+100 - 11+350

S17 11+800 - 11+900

S17 4+900 - 5+140

S17 6+000 - 6+300

S17 6+725 - 6+900

S17 7+000 - 7+300

S17 7+300 - 7+600

S17 8+200 - 8+700

S17 9+500 - 9+600

WD5

DP2709W 0+183 - 0+340

S17 10+550 - 10+800

S17 11+400 - 11+800

S17 16+150 - 16+300

S17 17+500 - 18+250

DD03  0+046 - 0+441

Obrzeża

DD04  0+000 - 0+279

DW 721

DD09 0+150 - 0+250

Odhumusowanie

DD17 1+900 - 2+500

DD18  1+900 - 2+500

DD25 0+180 - 0+481

S17 6+600 - 6+700

DD13 + węzeł Otwock

Pobocza

DD13 1+220 - 1+400

DD17 0+025 - 0+280

DD17 węzeł Otwock

DD13 1+220 - 1+400

Podbudowa BA

DD17 0+025 - 0+280

DD18 0+720 - 0+930

DD18 2+100 - 2+700

DD9 0+875 - 1+700

W01P, W02P, W03P

DD5 0+020 - 0+250

G06L 0+000 - 0+090

G03L 0+200 - 0+313

Podbudowa C5/6

DD10 0+000 - 0+040

Podbudowa KŁSM

DD13 1+140 - 1+210

DD18  2+600 - 2+700

DD18 1+640 - 1+800

DD4/DD5 rondo

DD9 0+900 - 1+700

DW721 0+000 - 0+040

G06 0+000 - 0+090

Rondo PD W. Wiązowna

W01, W02, W03, Rondo

DD10 0+000 - 0+040

Podbudowa pomocnicza C3/4

DD17 0+280 - 0+400

DD18 1+640 - 1+800

DD4 0+000 - 0+280

DW721 0+000 - 0+040

Rondo PD W. Wiązowna

DD18  2+600 - 2+700

DD13 1+140 - 1+210

WM03L 0+200 - 0+280

DD18 2+100 - 2+700

Roboty wykończeniowe zjazdy, pobocza, rowy, humusowanie

DK17 6+000 - 6+300

Rozbiórki konstrukcji DK17

S17 10+500 - 10+650

DD18  1+033 - 1+333

Ścieki przykrawędziowe

G01P 0+300 - 0+380

Ulepszone podłoże

rondo PN Wiązowna

S17 18+250 - 18+450

WM03L 0+200 - 0+286

WM04L 0+000 - 0+150

DD17 0+700 - 1+100

Warstwa mrozochronna

DD18 1+640 - 1+800

Rondo PD W. Wiązowna

rondo PN Wiązowna

S17 18+350 - 18+450

WM03L 0+200 - 0+286

S17 10+810 - 10+980

Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

S17 13+400 - 13+650

S17 13+650 - 13+900

S17 13+950 - 14+160

S17 14+770 - 15+290

S17 15+350 - 15+800

S17 16+600 - 17+050

S17 17+050 - 17+200

S17 17+300 - 17+720

S17 17+720 - 18+250

S17 17+900 - 18+250

S17 7+300 - 7+800

S17 8+200 - 8+500

S17 9+500 - 9+600

DD13 1+220 - 1+421

Warstwa wiążąca

DD17 0+025 - 0+290

DD18 0+140 - 0+630

DD18 2+100 - 2+700

DD9 0+250 - 0+900

DD9 1+200-1+700

Rondo Otwock L

DD13 1+140 - 1+220

Wykop

DD17 1+900 - 2+500

DD25 0+180 - 0+481

S17 12+000 - 12+300

S17 13+600 - 13+630

DD13 1+160 - 1+220

Wymiana gruntu

S17 13+100 - 13+300

S17 6+600 - 6+700

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny

DD-5  5+410,2

Przepust PM-1

DD17 2+453,96

Przepust Z-DD17-12.1

DD18 1+189,05

Przepust Z-DD18-3.1

DD18 1+248,43

Przepust Z-DD18-3.2

DD18 1+460,44

Przepust Z-DD18-3.3 

S17 13+850

Przepust Z-s17-21

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 78%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 65%,
 • odwodnienia: 18%,
 • podbudowy: 22%,
 • nawierzchnia: 3%,
 • roboty wykończeniowe: 2%,
 • humusowanie: 0%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 10%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 10%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 81,50%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 72,50%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL, trwają prace nad ustrojem nośnym JP. Rozpoczęto montaż dylatacji, izolację oraz prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 77,95%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,40%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 69,30%.
 • MS-2 w km 6+984,02: rozpoczęto roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 17,60%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym, rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 69,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 67,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczęto roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 13,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 57,20%.
 • WS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 33,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL. Rozpoczęto montaż dylatacji.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 37,25%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 60,25%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 73,00%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi. Zakończono montaż dylatacji.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 71,75%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 25,00%.

Poz.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1.

Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych

WS-2 (1.1)

P1 JP i P4 JP

2.

Betonowanie ścianek zaplecznych

WS-2 (1.1)

P1 JP i P4 JP

3.

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

WS-2 (1.1)

Ustrój nośny JP

4.

Wykonanie zasypki, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego

WS-2 (1.1)

P1 JP, P4 JL i JP

5.

Zbrojenie i deskowanie gzymsów na ścianach oporowych

MD-6

S1, S2, S3, S4

6.

Montaż deski gzymsowej na gzymsach ścian oporowych

MD-6

S1, S2, S3, S4

7.

Betonowanie gzymsów ścian oporowych

MD-6

S1, S2, S3, S4

8.

Wykonanie zasypki obiektu ramowego

MD-8

Wykonanie zasypki obiektu ramowego

9.

Wykonanie betonu podkładowego płyt przejściowych

MD-8

Wykonanie betonu podkładowego płyt przejściowych

10.

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych

MD-8

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych

11.

Betonowanie płyt przejściowych

MD-8

Betonowanie płyt przejściowych

12.

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

MD-8

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych

13.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie

MS-1

Poprzecznice P1, P2 Etap1

14.

Montaż belek T

MS-1

JL JP

15.

Zbrojenie, deskowanie

MS-1

Ustrój JL JP

16.

Zbrojenie, montaż krawężnika, montaż desek gzymsowych

WS-1

JP

17.

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

MS-2

Fundament P1, P2

18.

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Fundament S1.1, S1.2, P1.1, P1.2 P1.3

19.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław fundamentowych

WS-3

P2 JP i P2 JL

20.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusów

WS-3

P1 JP i P1 JL

21.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł

WS-3

P1 JP i P2 JP

22.

Montaż dylatacji

WS-4

UN JP

23.

Srężenie ustroju nośnego

WD-2

UN

24.

Zasypka za przyczółkiem

WD-3

P1 P3

25.

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-3

M1, M2, M3, M4

26.

Zasypka za przyczółkiem

WD-4

P1 P3

27.

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-4

M1, M2, M3, M4

28.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław fundamentowych

WD-5

P3

29.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusów

WD-5

P3

 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 94%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 87%,
-      ustroje nośne: 70%,
-      łożyska: 79%,
-      urządzenia dylatacyjne: 22%,
-      odwodnienie: 6%,
-      izolacje: 31%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 15%,
-      roboty przy-obiektowe: 10%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE BRANŻOWE:
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej
 • Sieci gazowe:
  - kolizja GW1 - przełączenie, odbiory, zasypki po przełączeniach,
  - kolizja GW2 - przełączenie, odbiory, zasypki po przełączeniach,
  - kolizja GW4 - prace spawalnicze, przełączenie, odbiory, zasypki po przełączeniach,
  - kolizja GW5 - przełączenie, odbiory, zasypki po przełączeniach,
  - kolizja GW6 - przełączenie, odbiory, zasypki po przełączeniach.
 • kolizje wodociągowe:
  - kolizja PW3 – przepięcie wodociągu,
  - kolizja PW10a – badania próbek.
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano prace w km: 0+000 - 0+400 + RONDO, od 0+000 do 1+200, km 5+180 do km 5+650, km 7+300 do 7+800, km 8+850 do 10+250, w km 11+200 do 12+800, km 12+800 do km 15+300, km 15+300 do 18+850.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego - ok. 85 m, km 5+200,
  - przebudowa rowu bez nazwy - ok. 45 m, km 16+200,
  - przebudowa rowu R-29 - ok. 70 m, km 18+900,
  - przebudowa rowu R-38, km 7+500.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - budowa oświetlenia drogowego na trasie głównej km 17+900-18+100,
  - budowa oświetlenia drogowego na DD13, km 12+400,
  - układanie kabli oświetleniowych na DD04 (węzeł Góraszka) YAKXS 5x35 ok. 200 m,
  - układanie kabli oświetleniowych na węźle Otwock (rondo L + łącznice) YAKXS 5x35 ok 200 m
  - demontaż linii nn w kolizji nN25 km14+600,
  - demontaż oświetlenia w kolizji nN32 km 18+350,
  - układanie kabli i wykonanie przewiertów do zasilania urządzeń SZR – km13+400 – 13+900 (YAKXS 3x16 ok 200 m i YAKXS 3x120 ok 300 m),
  - ułożenie ok. 200 m kabla oświetleniowego YAKXS 5x35 + YKY 3x4 na węźle Ostrów km 18+000,
  - ułożenie ok. 100 m kabla oświetleniowego YAKXS 5x35 na DD05 (węzeł Góraszka km 5+000),
  - ułożenie ok. 500 m kabla YAKXS 3x16 i YAKXS 3x95 do zasilania infrastruktury drogowej w km 13+500,
  - demontaż kolizji nN21,
  - demontaż w kolizji SN2.
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  - wykop i montaż kanału technologicznego od studni 48-51,
  - przewiert sterowany od studni 52-53,
  - montaż studni teletechnicznych,
  - przewiert sterowany od studni 48-47,
  - przewiert sterowany od studni 51/1 do 51/2,
  - wykop i montaż kanału technologicznego od studni 54-55,
  - przygotowanie do prac od studni 132-136,
  - przygotowanie do prac od studni 131 do 131/1,
  - przewiert sterowany pod drogą S17 od studni 57 do 58,
  - wykop i montaż kanału technologicznego od studni 39 do 44,
  - wykop i montaż kanału technologicznego od studni 135 do 135/2,
  - wykop i montaż kanału technologicznego od studni  56-57.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu - 30 szt. (EP-7 w km 18+600 i EP-5 w km 10+700), 
  - montaż słupów ekranu - 58 szt. (ekrany EL-3 w km 6+200, EP-5 w km 10+700,  EP-7 w km 18+600),
  - betonowanie głowic ekranu - 81 szt.  (ekrany EL-3 w km 6+200, EL-5c w km 7+500, EP-4 w km 9+000,  EP-7 w km 18+600).