15-11-2019 - roboty w branży mostowej

WS-2 w km 4+797:
- umocnienie stożków skarpowych;

T-3 w km 5+143:
- wykonywanie schodów skarpowych;

MS-4 w km 5+160:
- wykonywanie schodów skarpowych;

MS-5 w km 5+428:
- wykonanie asfaltu lanego;

02-11-2019 – planowane wdrożenie czasowej organizacja ruchu

W dniu 06.11.2019 r. ok. godziny 13:00 Wykonawca planuje wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami. Wprowadzona zmiana będzie polegała na poprowadzeniu ruchu z ul. Sołtana drogą dojazdową DD15 do ul. Żeromskiego.

19-10-2019 - prace na obiekcie MS-3

Wykonawca kontynuuje prace:
- zbrojenie płyt przepustowych
- szalowanie wnęk dylatacyjnych
- zbrojenie kap chodnikowych
- montaż desek gzymsowych i krawężnikach.

12-10-2019 - czasowa organizacja ruchu

W dniach 14-15.10.2019 r. w godzinach 9:00-14:00 (pomiędzy porannym a popołudniowym szczytem) Wykonawca planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami przy obiekcie WD-2 w Wólce Mlądzkiej w km 14+200.

28-09-2019- KD-2 - prace przy kładce

Wykonawca kontynuuje prace przy kładce dla pieszych w km 10+506 w miejscowości Rudka.
Trwają roboty przy zbrojeniu, deskowaniu i betonowaniu ustroju nośnego.