18-07-2018 - prace przy DD01

Wykonawca rozpoczął prace w wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego AC22P na drodze dojazdowej DD01 od km 0+200 do km 0+300.