16-02-2019 - prace przy WS-2

Wykonawca rozpoczął betonowanie wnęk bloków kotwiących obiektu WS-2 w miejscowości Góraszka (km 4+797).

08-02-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach mostowych:

WS-2 - deskowanie ustroju nośnego (w km 4+797)

MS-1 - deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka (w km 6+599)

WS-1 - deskowanie skrzydła (w km 6+709)

WS-2 - zbrojenie i deskowanie skrzydła oraz ustroju nośnego (w km 7+294)

WD-4 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego (w km 17+039).

12-01-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach:
MS-1 - zbrojenie i dekowanie korpusu przyczółka (w km 6+599)
WS-1 - zbrojenie i dekowanie ustroju niosącego (w km 6+709)
WS-2 - zbrojenie i dekowanie poprzecznic (w km 7+294).

03-01-2019 - ważne daty 2018 r.

  • 13.02.2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi ekspresowej S17 na część I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650 dług. ok. 1 601 km
  • 29.03.2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi ekspresowej S17 na część II odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 5+650 do ok. km 19+200 dług. ok. 13 550 km

Strony