15-02-2018 - decyzja ZRID - rusza budowa S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli Część I - od km 4+049 do km 5+650

13.02.2018 r, wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na część I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650 dług. ok. 1 601 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca inwestycji będzie mógł rozpocząć prace.

01-02-2018 - wycinka drzew

Trwa wycinka drzew rosnących w obrębie pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK17. Planowany termin zakończenia wycinki - koniec tygodnia.

25-01-2018 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 29-01-2018 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas wycinki drzew. Prace prowadzone będą na drodze DK17 od miejscowości Góraszka (km 5+000). Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenia prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.

19-01-2018 - porozumienie z Nadleśnictwem Celestynów

Zamawiający przesłał do podpisu porozumienie w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z terenu docelowego pasa drogowego drogi ekspresowej S17 w związku z realizacją inwestycji do Nadleśnictwa Celestynów.

12.01.2018 - porozumienie w zakresie zimowego utrzymania dróg

Zamawiający podpisał porozumienie z Wykonawcą w sprawie zimowgo utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 dla całego zadania węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km.

05-01-2018 - podwykonawcy

Wykonawca zgłosił podwykonawców do realizacji:
- murów oporowych z gruntu zbrojonego
- przebudowy sieci wysokiego napięcia 400 kV
- robót budowlanych i rozbiórek obiektów.

Strony