18-06-2019 - próbny odcinek

Wykonawca zrealizował odcinek próbny warstwy ścieralnej z betonu cementowego o grubości 28 cm w km od 9+225 do 9+305.
Odcinek próbny jest wspólny dla Kontraktu Nr 1 i 2.

07-06-2019- zmiana organizacji ruchu

06.06.2019 r. została wprowadzona tymczasowej organizacji ruchu. Ruch z DK17 został poprowadzony bypassem od km 6+000 do km 6+300 w miejscowości Wiązowna.

31-05-2019- zmiana organizacji ruchu

Od 03.06.2019 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Ruch z DK17 zostanie poprowadzony bypassem od km 10+400 do km 10+800. Zmiana spowodowana jest kontynuacją prac nad obiektem KD-2 (kładka dla pieszych) w miejscowości Rudka.

23-05-2019 - prace na gazociągu

W dniu 21.05.2019 r na terenie stacji gazowej w Kołbieli miało miejsce opróżnianie gazociągu wysokoprężnego przed przełączeniem kolizji gazociągów.

Prace przepięciowe na gazociągu potrwają do końca miesiąca

13-05-2019 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

Dzisiaj o godzinie 9:00 Wykonawcaa wprowadził tymczasową organizację ruchu w miejscowości Wólka Mlądzka od km 10+900 do km 12+150.
Na tym odcinku ruch z DK17 został przeniesiony bypassem na drogę dojazdową DD13.

08-05-2019 - tymczasowa organizacja ruchu na DK17

Dzisiaj o godzinie 14:00 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu w rejonie skrzyżowanie DK17 z ulicą Narutowicza. Kierowcy jadący w kierunku Warszwy lub Lublina będą przejeżdżać pod obiektem WD-2 w km 14+232.