05-01-2017 - materiały na ZRID

Wykonawca kompletuje dokumentację uwzględniającą uwagi zgłoszone w trakcie posiedzenia ZOPI, potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

29-12-2016 - trwa weryfikacja materiałów na ZOPI

28.12.2016 r. odbyło się posiedzenie (ZOPI). Podczas spotkania oceniany był projekt budowlany przygotowany przez Wykonawcę. Dokumentację zatwierdzono z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

23-12-2016 - posiedzenie ZOPI

28.12.2016 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

08-12-2016 - posiedzenie ZOPI

Pomiędzy 19 a 22 grudnia 2016 r. planowane jest posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

24-11-2016 – uwagi przedstawicieli samorządów

Wykonawca przekazał zestawienie uwag złożonych przez przedstawicieli samorządów terytorialnych dotyczących m.in.:

- zapewnienia dojazdów do nieruchomości bezpośrednio przylegających do dróg dojazdowych
- oświetlenia
- przejść dla pieszych
- chodników

10-11-2016 – materiały ZOPI

Wykonawca oświadczył, iż około 20 listopada 2016 r. przedłoży do weryfikacji materiały na posiedzenie ZOPI (Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych)

Strony