11-04-2020 - przerwa świąteczna

Informujemy, że od 10.04.2020 r. do 14.04.2020 r. Wykonawca pracuje w ograniczonym zakresie ze względu na przerwę świąteczną.
 

01-04-2020 - czasowa organizacja ruchu

W dniu 02.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na uruchomieniu bypassu w rejonie obiektu KP-3 w km 19+000 do 20+400. Uruchomienie bypassu pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17 na odcinku od km19+200 do km 19+900 wraz z obiektami inżynierskimi KP-3 i PZŁ-1. Droga przebiegać będzie w śladzie projektowanej drogi obsługującej przyległy teren DOPT1.

25-03-2020 - roboty drogowe

Wykonawca, po przerwie zimowej wznowił prace nad układaniem warstwy ścieralnej z betonu cementowego.

 

19-03-2020 - zmiana organizacji ruchu na ul. Narutowicza

Została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w miejscowości Wola Ducka. Polega ona na zamknięciu fragmentu ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z D17 w stronę Otwocka. Kierowcy udający się w tym kierunku będą poprowadzeni bypassem utworzonym na drodze dojazdowej DD18.

16-03-2020 - DD10 ul. Jasna w miejscowości Emów - prace drogowe

Informujemy, iż Wykonawca rozpoczął  roboty drogowe na drodze DD10 - ul. Jasna na odcinku 0+000 – 0+400.

Prace będą wykonane dwuetapowo. Mieszkańcy, których czekają drobne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami zostaną przekierowani:
- w pierwszym etapie wszyscy w kierunku Radiówka (roboty potrwają do dnia 20.03.2020),
- w drugim etapie mieszkańcy domu w km 0+250 zostaną przekierowani w kierunku Wiązownej a mieszkańcy domu w km 0+400 nadal będą kierowani na Radiówek. Etap II potrwa tydzień w dniach 23-27.03.2020.

06-03-2020 - pozwolenia na użytkowanie Obiektów

Wykonawca złożył wnioski do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie obiektów MD-6 i WS-2 w miejscowości Góraszka oraz WD-3 w Woli Duckiej, których trwa procedowanie.