08-06-2018 - prace przy T-3

Wykonawca rozpoczął prace przy tunelu dla pieszych w miejscowości Góraszka w km. 5+143. Został wykonany wykop fundamentowy oraz wymiana gruntu.

01-06-2018 - prace przy MS-4

Rozpoczęto prace nad obiektem MS-4 (most drogi ekspresowej) w miejscowości Góraszka w km. 5+160. Wykonywane prace to:
- wykop pod fundament
- beton wyrównawczy
- zbrojenie ławy fundamentowej

26-05-2018 - porozumienie z Nadleśnictwem Celestynów w sprawie wycinki drzew

W ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Celestynów rozpocznie się wycinka drzew w obrębie projektowanego pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK 17 na działkach należących do nadleśnictwa. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak, wprowadzenie ruchu wahadłowego i ograniczenie prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.

16-05-2018 - badania archeologiczne

W dniu 16 maja rozpoczęto ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe w miejscowości Wólka Mlądzka w km. 12+050 w granicach zaprojektowanego pasa drogowego.

12-05-2018 - badania saperskie

Trwa rozpoznanie saperskie na działkach wytypowanych do badań archeologicznych. Przebadane działki będą sukcesywnie przekazywane zespołowi archeologów.

02-05-2018 - prace geodezyjne

Trwają prace geodezyjne. Odbywa się tyczenie i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej, jak też tyczenie hektometrów oraz wycinek.

17-04-2018 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na uruchomienie wjazdów na plac budowy w km. 11+500 - 15+600 oraz 17+800 - 19+200. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak ograniczenie prędkości, wprowadzenie ruchu wahadłowego oraz chwilowych wstrzymań ruchu.

13.04.2018 - wycinka drzew i krzewów

Nadleśnictwo Celestynów i Wykonawca rozpoczęli wycinkę drzew i krzewów na odcinku od km. 5+650 do km. 19+200.
Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenia prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.
Na odcinku od  4+049 do km. 5+650 wycinka ze strony Nadleśnictwa została zakończona.

05-04-2018 - S17 wraz z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego zadania to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie sięga połowy tej kwoty.
CUPT pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie budowy trzech odcinków realizacyjnych S17 o łącznej długości prawie 37 km.

Strony