22-08-2020 - branża drogowa

Trwają prace przy wykonywaniu poboczy z kruszywa, rowów, humusowania skarp.
Prowadzone są roboty wykończeniowe przy ogrodzeniach zbiorników.

15-08-2020 - roboty branży drogowej

Wykonawca kontynuuje prace w branży drogowej:
- montaż barier
- oznakowanie pionowe i poziome
- skarpowanie i humusowanie
- wykonywanie rowów oraz poboczy z kruszywa
- ogrodzenie dróg
- chodniki

06-08-2020 - roboty, branża drogowa

Wykonawca kontynuuje prace na zbiornikach retencyjnych:
- układanie geokraty z humusowaniem;
- układanie płyt ażurowych;
- odwadnianie oraz uszczelnianie;
- dociążenie.

25-07-2020 - roboty drogowe

Po udostępnieniu przejezdności na odcinku "Obwodnica Kobieli" oraz "Lubelska - Obwodnica Kołbieli" Wykonawca kontynuuje prace w obrębie dróg dojazdowych, serwisowych i technicznych. Powyższe prace zawiązane są z oznakowaniem, ogrodzeniem dróg, wykonaniem ścieżek pieszo-rowerowych.

17-07-2020 - otwarcie drogi S17

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie drogi S17 na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej (ok. 8,7 km), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km).
Jedyne miejsce, gdzie kierowcy przez jakiś czas napotkają utrudnienie to zwężenie do jednej jezdni, na odcinku ok. 400 metrów w Ostrowiku.
Prace budowlane na tych dwóch odcinkach jeszcze trwają, dlatego obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

- Do dyspozycji kierowców oddano dwie jezdnie na ok. 8,7 km odcinku obwodnicy Kołbieli (poza krótkim zwężeniem w Ostrowiku) i od Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km);

- Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo "Passata"w Kołbieli w ciągu S17;

- Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Nadal trwać będą prace poza ciągiem głównym. Będą one związane m.in. z budową MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, do momentu zakończenia całej inwestycji, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

11-07-2020 - zmiana organizacji ruchu na powstającej drodze S17

Dzisiaj, w ramach prac związanych z realizacją inwestycji, wdrożony został kolejny projekt tymczasowej organizacji ruchu. Do dyspozycji kierowców została oddana wschodnia jezdnię przyszłej drogi ekspresowej na odcinku od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli. Jezdnia w kierunku Lublina nadal jest zwężona do jednego pasa.

Od dzisiaj kierowcy, jadąc od strony Lublina w kierunku Warszawy, w Ostrowiku wjadą na nową jezdnię przyszłej S17 i będą mieli do dyspozycji wszystkie pasy ruchu do węzła Góraszka.

01-07-2020 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dwoma jezdniami S17

Dzisiaj o godzinie 11-stej została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na poprowadzenie ruchu dwoma jezdniami S17 na odcinku 4+049 -5+700.
Na tym odcinku kierowcy zamiast korzystać z tymczasowego objazdu po łącznicach węzła jadą docelową betonową jezdnią w kierunku Lublina.

27-06-2020 - roboty na budowie

Wykonawca kontynuuje prace z branży drogowej przy przepustach, dociążeniem i uszczelnianiem zbiorników, montowaniem ogrodzeń (siatki, furtki).

Strony