16-03-2020 - DD10 ul. Jasna w miejscowości Emów - prace drogowe

Informujemy, iż Wykonawca rozpoczął  roboty drogowe na drodze DD10 - ul. Jasna na odcinku 0+000 – 0+400.

Prace będą wykonane dwuetapowo. Mieszkańcy, których czekają drobne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami zostaną przekierowani:
- w pierwszym etapie wszyscy w kierunku Radiówka (roboty potrwają do dnia 20.03.2020),
- w drugim etapie mieszkańcy domu w km 0+250 zostaną przekierowani w kierunku Wiązownej a mieszkańcy domu w km 0+400 nadal będą kierowani na Radiówek. Etap II potrwa tydzień w dniach 23-27.03.2020.

06-03-2020 - pozwolenia na użytkowanie Obiektów

Wykonawca złożył wnioski do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie obiektów MD-6 i WS-2 w miejscowości Góraszka oraz WD-3 w Woli Duckiej, których trwa procedowanie.