23-12-2016 - posiedzenie ZOPI

28.12.2016 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

08-12-2016 - posiedzenie ZOPI

Pomiędzy 19 a 22 grudnia 2016 r. planowane jest posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

24-11-2016 – uwagi przedstawicieli samorządów

Wykonawca przekazał zestawienie uwag złożonych przez przedstawicieli samorządów terytorialnych dotyczących m.in.:

- zapewnienia dojazdów do nieruchomości bezpośrednio przylegających do dróg dojazdowych
- oświetlenia
- przejść dla pieszych
- chodników

10-11-2016 – materiały ZOPI

Wykonawca oświadczył, iż około 20 listopada 2016 r. przedłoży do weryfikacji materiały na posiedzenie ZOPI (Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych)

28-10-2016 dokumenty Wykonawcy

28.10.2016 r. Wykonawca przekazał Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych:

28-10-2016 przedinwestycyjne badania wykopaliskowe

Otrzymaliśmy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie: Decyzję z dnia 19.09.2016 roku i Decyzję zmieniającą z dnia 18.09.2016 roku. Oba dokumenty wskazują sposób dalszego postępowania na poszczególnych stanowiskach archeologicznych.

Strony