12-08-2016 r Audyt BRD i linie rozgraniczające

Trwa weryfikacja Audytu BRD (Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) przedłożonego przez Wykonawcę.
Projekt sprawdzany jest pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich użytkowników drogi.

Kontynuowane są prace nad mapami podziałowymi nieruchomości (wyznaczanie linii rozgraniczających).

12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag ) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).
Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u.
Wykonawca poinformował, że:

30-06-2016 Badania archeologiczne

31.05.2016r. zostały zakończone sondażowe badania archeologiczne poprzez zasypanie wykopów. Została opracowana dokumentacja wyników badań, którą przekazano Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

30-06-2016 Badania geodezyjne

Zrealizowano geodezyjne prace terenowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych. Operaty złożono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku.

26-04-2016 Rozpoczęto archeologiczne badania sondażowe

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 23 stanowiska archeologiczne o różnej wielkości i chronologii. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowano 10 miejsc do przeprowadzenia wykopaliskowych badań sondażowych. Wykona je firma Archel z Lublina.

13-04-2016 Odbyła się Rada Techniczna

Podczas rady, w której uczestniczyli  przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP), omówiono:

  1. aktualny stan zaawansowania prac projektowych
  2. sprawy finansowe
  3. archeologię

10-03-2016 Odbyła się pierwsza Rada Budowy

W radzie uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). Poznano projektantów trasy, firmę MP Mosty Kraków. Omówiono postęp prac projektowych w stosunku do zaplanowanego programu, a także przewidywany postęp prac i robót na kolejny miesiąc. Poruszono sprawy finansowe.

Pierwsze spotkanie koordynacyjne

Dnia 10 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne, w celu omówienia spraw organizacyjnych.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawców.

27-01-2016 Podpisano umowę na realizację trzech kolejnych odcinków S17 od węzła Lubelska do Garwolina

Umowę podpisali: Waldemar Wójcik w imieniu firmy Strabag (pierwszy z lewej)
oraz Anna Wysocka i Zbigniew Szepietowski reprezentujący GDDKiA.

Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe zajmie się realizacją dwóch odcinków:
od w. Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km, wartość ok. 370,5 mln zł)
oraz obwodnicą Kołbieli (8,7 km, ok. 225,5 mln zł).
Zgodnie z umową wykonawcy mają 34 miesiące na oddanie inwestycji do użytkowania
(nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca przypadających na prace w terenie)
co oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy w połowie 2019 roku.
Realizacja inwestycji w trybie projektuj i buduj oznacza iż wykonawca opracuje dokumentację projektową,
uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę.

Przewidywany termin podpisania umów z Wykonawcami

W dniu 10 grudnia 2015 r. poznaliśmy Wykonawce Robót tj.:
Lider - STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
Partner - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 

Strony