07-07-2017- projekt wykonawczy

Wykonawca przekazał do weryfikacji projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz budowy elementów systemu zarządzania ruchem.

26-05-2017 - wniosek o wydanie decyzji derogacyjnej

Wykonawca rozpoczął prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji derogacyjnej dla elementów zawartych w Raporcie Oddziaływania na Środowisko.
W drugiej połowie czerwca Wykonawca zamierza wystąpić do RDOŚ o decyzję zezwalającą na likwidowanie siedlisk zwierząt oraz do GDOŚ o pozwolenie na likwidację gniazd oraz jaj ptaków.

19-05-2017 - węzeł "Otwock"

Na wniosek Prezydenta Miasta Otwock i po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Otwockiego, nazwa węzła "Wólka Mlądzka" została zmieniona  na węzeł "Otwock".

Strony