28-10-2016 dokumenty Wykonawcy

28.10.2016 r. Wykonawca przekazał Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych:

28-10-2016 przedinwestycyjne badania wykopaliskowe

Otrzymaliśmy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie: Decyzję z dnia 19.09.2016 roku i Decyzję zmieniającą z dnia 18.09.2016 roku. Oba dokumenty wskazują sposób dalszego postępowania na poszczególnych stanowiskach archeologicznych.

12-10-2016 prace w zakresie geologii i geodezji

Firma Strabag przekazała uzupełniający Projekt Robót Budowlanych oraz Program Uzupełniających Badań Podłoża Gruntowego.

W zakresie geodezji została złożona mapa do celów projektowych w Starostwie Otwockim.

16-09-2016 Centrum Handlowe Góraszka

Na terenie lotniska w Góraszce prowadzone są prace związane z budową dojazdów do planowanego centrum handlowego uwzględniające przebieg przyszłej S17. Prowadzi je firma General Aviation w oparciu o decyzję ZRID (nr 198/II/2016 z 9 czerwca 2016 r.) wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

12-08-2016 r Audyt BRD i linie rozgraniczające

Trwa weryfikacja Audytu BRD (Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) przedłożonego przez Wykonawcę.
Projekt sprawdzany jest pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich użytkowników drogi.

Kontynuowane są prace nad mapami podziałowymi nieruchomości (wyznaczanie linii rozgraniczających).

12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag ) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).
Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u.
Wykonawca poinformował, że:

30-06-2016 Badania archeologiczne

31.05.2016r. zostały zakończone sondażowe badania archeologiczne poprzez zasypanie wykopów. Została opracowana dokumentacja wyników badań, którą przekazano Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

30-06-2016 Badania geodezyjne

Zrealizowano geodezyjne prace terenowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych. Operaty złożono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku.

26-04-2016 Rozpoczęto archeologiczne badania sondażowe

W 2012 roku wykonano archeologiczne badania powierzchniowe podczas których wyłoniono 23 stanowiska archeologiczne o różnej wielkości i chronologii. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowano 10 miejsc do przeprowadzenia wykopaliskowych badań sondażowych. Wykona je firma Archel z Lublina.

Strony