14-08-2019 - KD-2 - dalsze prace

Wykonawca kontynuuje prace nad obiektem KD-2 (kładka dla pieszych) w miejscowości Rudka (km 10+506).
Prace polegają na betonowaniu fundamentów, jednocześnie trwają roboty przy zbrojeniu oczepów.

09-08-2019 - zmiana organizacji ruchu - Góraszka

Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu w miejscowości Góraszka. W km 4+797 ruch został poprowadzony poprzez rondo pod wiaduktem WS-2. Następnie kierowcy drogami serwisowymi dołączą do istniejącej drogi DK17 w km 5+500.