19-12-2020 - rowy i zjazdy - prace porządkowe

Trwają prace porządkowe przy drogach dojazdowych DD09, DD15, DD20 i DD24.
Wykonawca odmula rowy, humusuje tereny płaskie oraz prowadzi prace związane z budową i naprawą zjazdów indywidualnych.

11-12-2020 - prace na budowie

Wykonawca prowadzi prace:

- humusowanie przy przepustach - przy drodze dojazdowej DD09;

- makroniwelację terenu - węzeł Ostrów;

- naciąganie siatki przy ogrodzeniach - węzeł Otwock.

12-11-2020 - ogrodzenia

Wykonawca kontynuje prace związane z budowa ogrodzeń, obecnie wykonywane są wygrodzenia herpetologiczne przy przepustach.

Strony