23-05-2020 - prace w branżach teletechnicznej i energetycznej

Wykonawca kontynuuje prace branży

- teletechnicznej:

  • budowa kanału technologicznego od studni 75 do 76 od km 9+900 do km 10+100 (miejscowość Rudka),
     

- energetycznej:

  • w km 12+900 (miejscowość Wólka Mlądzka) - oświetlenie - układanie kabli, zabudowa fundamentów, montaż słupów.

14-05-2020 - Roboty drogowe.

Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni betonowej na przewiązce w km 13+760 do 13+850 strona lewa, 5+555 do 5+645 strona prawa i 4+090 do 4+180 strona lewa.

07-05-2020 - czasowa organizacja ruchu

Dzisiaj o godzinie 10:00 Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu na puszczenie ruchu prawą jezdnią S17 oraz objazdami drogą DD18 i DD17 w miejscowości Wola Ducka w km od ok. 14+300.do ok 14+700.

02-05-2020 - wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów WD-1 i WD-2

24.04.2020 r. Wykonawca złożył dwa wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych:

  • Wiaduktu WD-1 w km 9+382 wraz z najazdami w zakresie km 0+000 do km 0+421 DP2709W
  • Wiaduktu WD-2 w km 14+232 wraz z najazdami w zakresie km 0+200 do km 0+600 DP2710W

26-04-2020 - roboty branża drogowa

Na odcinkach drogi dojazdowej DD16 od km 0+050 do km 0+470, drogi dojazdowej DD18 od km 0+025 do km 1+400 oraz skrzyżowaniu DD16 w km 0+975 została ułożona warstwa ścieralna.

11-04-2020 - przerwa świąteczna

Informujemy, że od 10.04.2020 r. do 14.04.2020 r. Wykonawca pracuje w ograniczonym zakresie ze względu na przerwę świąteczną.
 

01-04-2020 - czasowa organizacja ruchu

W dniu 02.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na uruchomieniu bypassu w rejonie obiektu KP-3 w km 19+000 do 20+400. Uruchomienie bypassu pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17 na odcinku od km19+200 do km 19+900 wraz z obiektami inżynierskimi KP-3 i PZŁ-1. Droga przebiegać będzie w śladzie projektowanej drogi obsługującej przyległy teren DOPT1.

25-03-2020 - roboty drogowe

Wykonawca, po przerwie zimowej wznowił prace nad układaniem warstwy ścieralnej z betonu cementowego.

 

19-03-2020 - zmiana organizacji ruchu na ul. Narutowicza

Została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w miejscowości Wola Ducka. Polega ona na zamknięciu fragmentu ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z D17 w stronę Otwocka. Kierowcy udający się w tym kierunku będą poprowadzeni bypassem utworzonym na drodze dojazdowej DD18.

Strony