05-04-2018 - S17 wraz z dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całego zadania to ponad 1,2 mld zł. Dofinansowanie sięga połowy tej kwoty.
CUPT pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie budowy trzech odcinków realizacyjnych S17 o łącznej długości prawie 37 km.

28-03-2018 - zezwolenie RDOŚ na odstępstwa od zakazów

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na odcinku S17 "Lubelska" - Kołbiel, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ)
wydała zgodę na:

  • - niszczenie siedlisk będących obszarem odpoczynku, migracji i żerowania bobra europejskiego (Castor fiber) w km 5+500 oraz 6+500
  • - jego umyślne płoszenie i niepokojenie.

22-03-2018 - utrudnienia w ruchu

W związku ze zwożeniem materiałów nasypowych na składowiska, kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu w km od 4+049 do km. 5+600 spowodowanych wzmożonym ruchem pojazdów budowy.

14-03-2018 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

14.03.2018 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na uruchomienie zjazdów/wyjazdów na plac budowy od km. 4+600 do km. 5+700.
Kierowcy spodziewać mogą się:
- wzmożonego ruchu pojazdów budowy
- przebywania pracowników budowy na jezdni dróg przeznaczonych do ruchu
- ograniczenia prędkości w rejonie wjazdów/wyjazdów z budowy.

Dodatkowo został zamknięty ruch na ulicy Dworkowej - wyznaczono objazd ulicą Lubelską.

08-03-2018 - przekazanie placu budowy

Dnia 09.03.2018 r. Wykonawca przejmie plac budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji ZRiD z dnia 13.02.2018 r. wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego dla części I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650. Teren ten obejmuje działki niezabudowane położone zarówno w istniejącym pasie drogowym DK17, jak też pozostające poza pasem.

27-02-2018 - przejęcie nieruchomości zabudowanej

Dnia 27.02.2018 r. nastąpiło przejęcie pierwszej nieruchomości zabudowanej na Kontrakcie nr 1 – Część I.
Wykonawca przejął w posiadanie działkę wraz z budynkiem pizzerii w miejscowości Góraszka jako część placu budowy.

22-02-2018 - przewóz ściętych drzew

Trwa wywożenie ściętych drzew w obrębie pasa drogowego na składowisko w Woli Duckiej. Prace prowadzone są przy drodze DK17 od miejscowości Góraszka (km 4+049) do miejscowości Ostrowik (km 19+200). Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenia prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.

15-02-2018 - decyzja ZRID - rusza budowa S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli Część I - od km 4+049 do km 5+650

13.02.2018 r, wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na część I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650 dług. ok. 1 601 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca inwestycji będzie mógł rozpocząć prace.

Strony