29-10-2018 - stabilizacja gruntu

Wykonawca rozpoczął prace nad odcinkiem próbnym warstwy technologicznej z gruntu stabilizowanego cementem Rm5- od km 5+550 do km 6+025 w miejscowości Góraszka.

22-10-2018 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu 22.10.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze bypass DP2713 (skręt na miejscowość Glina)
Przewidziano ustawienie znaków informacyjnuch o zbliżających sie robotach. Dodatkowo wprowadzone zostaną stopniowe ograniczenie prędkości.
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

19-10-2018 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 26.10.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na zwężenie pasa ruchu w związku z wykonaniem przyłącza do istniejącej sieci.
Przewidziano ustawienie znaków informacyjnuch o zbliżających sie robotach. Dodatkowo wprowadzone zostaną stopniowe ograniczenie prędkości.
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

05-10-2018 - pale prefabrykowane i kolumny DSM

Wykonawca kontynuuje wbijanie pali prefabrykowanych na obiekcie MS-1 w miejscowości Wiązowna (km 6+597) oraz wykonywanie kolumn DSM na obiektach WS-1 w km 6+709 i WS-2 w km 7+293 wraz z próbnymi obciążeniami. Sprawozdania z badań i wyniki nośności zostały przekazane do Inżyniera do zatwierdzenia.