03-03-2017 - operaty wodnoprawne

Wykonawca otrzymał pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowów drogowych, przepustów, istniejących obiektów mostowych
na rowie A-Kanale Boryszewskim, wylotów z odwodnienia układu drogowego, zbiornika retencyjnego ZB-1, zastawki żelbetowej.
 

17-02-2017 – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

16 lutego Wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) o długości około 15,151 km.

03-02-2017 - organizacja ruchu

Wykonawca złożył do biura Inżyniera projekt organizacji ruchu.
W dalszym ciągu trwa weryfikacja dokumentacji projektowej po posiedzeniu ZOPI.

27-01-2017 - pozwolenie wodnoprawne

Trwa rozsyłane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron.

18-01-2017 - rada techniczna

18.01.2017 r. odbyła się rada techniczna, podczas której szczegółowo omówiono uwagi do protokołu z posiedzenia ZOPI.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag), projektantów (MP-Mosty) oraz zespołu zajmującego się nadzorem (MGGP).

Strony