12-01-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach:
MS-1 - zbrojenie i dekowanie korpusu przyczółka (w km 6+599)
WS-1 - zbrojenie i dekowanie ustroju niosącego (w km 6+709)
WS-2 - zbrojenie i dekowanie poprzecznic (w km 7+294).

03-01-2019 - ważne daty 2018 r.

  • 13.02.2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi ekspresowej S17 na część I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650 dług. ok. 1 601 km
  • 29.03.2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi ekspresowej S17 na część II odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 5+650 do ok. km 19+200 dług. ok. 13 550 km

14-12-2018 - ekrany

Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze polegające na wierceniu, montażu koszy zbrojeniowych oraz betonowanie pali pod ekrany akustyczne w miejscowości Góraszka.

07-12-2018 - podbudowa z betonu asfaltowego

Wykonawca zrealizował kolejne odcinki podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na łącznicach G01P od km 0+080 do km 0+300 oraz G04L od km 0+200 do km 0+453 (węzeł Góraszka).

29-11-2018 - materac geosyntetyczny

Trwają prace nad wzmocnieniem podłoża poprzez układanie materaca goesyntetycznego w miejscowości Ostrów (od km 17+200 do 17+230 oraz od km 17+283 do km 17+520).

09-11-2018 - prace na obiekcie WS-2

Wykonawca kontynuuje roboty na obiekcie WS-2 w miejscowości Góraszka (km 4+797).
Prace zawiązane są wykonywaniem murów z gruntu zbrojonego oraz deskowaniem ustroju niosącego.

Strony