22-03-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych;

  • WS-2 w km 4+797 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,
  • MS-1 w km 6+599 - zbrojenie i deskowanie skrzydeł,
  • WS-2 w km 7+294 - zbrojenie ścianki zaplecznej,
  • MS-3 w km 11+026 - deskowanie ustroju nośnego,
  • WD-2 w km 14+232 - wykonywanie platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego.

13-03-2019 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W dniu dzisiejszym Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu na drogach DK17 i DW 721 w miejscowości Wiązowna. 
Ruch na drodze DW721 (ul. Lubelska) został zamknięty od DK17 do ul. Sportowej.
Dojazd do ulicy Lubelskiej  jest możliwy ulicą Parkingową pod powstającym wiaduktem WS-1 w km 6+709.

07-03-2019 - zmiana organizacji ruchu

W dniu dzisiejszym Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu. Zmiana polega na poprowadzeniu ruchu z DK 17 wybudowanym bypassem w miejscowości Wiązowna (od km 7+335 do km 7+510).

16-02-2019 - prace przy WS-2

Wykonawca rozpoczął betonowanie wnęk bloków kotwiących obiektu WS-2 w miejscowości Góraszka (km 4+797).

08-02-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach mostowych:

WS-2 - deskowanie ustroju nośnego (w km 4+797)

MS-1 - deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka (w km 6+599)

WS-1 - deskowanie skrzydła (w km 6+709)

WS-2 - zbrojenie i deskowanie skrzydła oraz ustroju nośnego (w km 7+294)

WD-4 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego (w km 17+039).

Strony