08-05-2019 - tymczasowa organizacja ruchu na DK17

Dzisiaj o godzinie 14:00 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu w rejonie skrzyżowanie DK17 z ulicą Narutowicza. Kierowcy jadący w kierunku Warszwy lub Lublina będą przejeżdżać pod obiektem WD-2 w km 14+232.