26-03-2021 - prace konserwacyjne, naprawcze i porządkowe

Wykonawca prowadzi prace konserwacyjne polegające na czyszczeniu ścieków, porządkowe na placach składowych. Prowadzone są prace naprawcze skarp oraz odmulanie rowów, płotków naprowadzających. Regulowane są bramy i furtki ogrodzeń, pionowanie słupków. Na cały odcinku stabilizowane są punkty graniczne pasa drogowego.

10-03-2021 - pozwolenie na użytkowanie

W dniu 10.03.2021 r Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie, wydał pozwolenie na użytkowanie dla odcinka węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km.

Wdrożona została stała organizacja ruchu. Zniesione zostało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Od tej pory maksymalna dozwolona prędkość na tym odcinku wynosi 120 km/h.

Strony