17-02-2017 – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

16 lutego Wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) o długości około 15,151 km.

16-02-2017 – dokumentacja geotechniczno-inżynierska

16.02.2017 r. odbyło się spotkanie Konsultanta, Wykonawcy i Projektanta z przedstawicielami firmy wykonującej badania geotechniczne. Podczas spotkania omówiono uwagi zgłoszone do dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej.

03-02-2017 - organizacja ruchu

Wykonawca złożył do biura Inżyniera projekt organizacji ruchu.
W dalszym ciągu trwa weryfikacja dokumentacji projektowej po posiedzeniu ZOPI.

27-01-2017 - pozwolenie wodnoprawne

Trwa rozsyłane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron.

18-01-2017 - rada techniczna

18.01.2017 r. odbyła się rada techniczna, podczas której szczegółowo omówiono uwagi do protokołu z posiedzenia ZOPI.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag), projektantów (MP-Mosty) oraz zespołu zajmującego się nadzorem (MGGP).

05-01-2017 - materiały na ZRID

Wykonawca kompletuje dokumentację uwzględniającą uwagi zgłoszone w trakcie posiedzenia ZOPI, potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

29-12-2016 - trwa weryfikacja materiałów na ZOPI

28.12.2016 r. odbyło się posiedzenie (ZOPI). Podczas spotkania oceniany był projekt budowlany przygotowany przez Wykonawcę. Dokumentację zatwierdzono z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

23-12-2016 - posiedzenie ZOPI

28.12.2016 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.

Strony