31-05-2019- zmiana organizacji ruchu

Od 03.06.2019 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Ruch z DK17 zostanie poprowadzony bypassem od km 10+400 do km 10+800. Zmiana spowodowana jest kontynuacją prac nad obiektem KD-2 (kładka dla pieszych) w miejscowości Rudka.