31-01-2019 - prace na obiekcie WS-2

Wykonawca rozpoczął montaż belek typu T na obiekcie WS-2 w miejscowości Wiązowna (km 7+294) - jezdnia prawa.