30-10-2020 - prace na budowie

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace porządkowe oraz wykończeniowe na terenie budowy:
- udrażnianie rowów,
- poprawki ogrodzeń,
- naprawy humusowania skarp oraz poboczy,
- wykonywanie zjazdów,
- prace porządkowe.