30-08-2017 - przedmiary

Wykonawca przedstawił uzupełnienia do złożonych przedmiarów robót.