30-06-2017 - Plan Działań Ratowniczych (PDR)

Wykonawca złożył do weryfikacji poprawiony Plan Działań Ratowniczych.