30-06-2016 Badania geodezyjne

Zrealizowano geodezyjne prace terenowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych. Operaty złożono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku.