30-05-2020 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości Ostrowik

Wykonawca planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na zamknięcie DK17 (przy nowo budowlanym węźle Ostrów) na potrzeby budowy lewego ronda węzła oraz w rejonie projektowanej DD25 w celu wybudowania przepustu pod jezdnią. Ruch zostanie poprowadzony poprzez skrzyżowanie z DP2716W (droga na Jatne) w celu dowiązania do budowanej S17, która w stanie istniejącym prowadzi ruch obu kierunkach prawą jezdnią.
Mieszkańcy miejscowości Ostrowik, dla których odcięty zostanie dojazd do posesji z DP2716W, zostaną poprowadzeni objazdem poprzez tymczasowy zjazd w km 19+100 a następnie nową jezdnią DD25.
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:05.06.2020 r.