29-12-2016 - trwa weryfikacja materiałów na ZOPI

28.12.2016 r. odbyło się posiedzenie (ZOPI). Podczas spotkania oceniany był projekt budowlany przygotowany przez Wykonawcę. Dokumentację zatwierdzono z uwagami do przedstawionych rozwiązań projektowych, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).