29-11-2018 - materac geosyntetyczny

Trwają prace nad wzmocnieniem podłoża poprzez układanie materaca goesyntetycznego w miejscowości Ostrów (od km 17+200 do 17+230 oraz od km 17+283 do km 17+520).