29-10-2018 - stabilizacja gruntu

Wykonawca rozpoczął prace nad odcinkiem próbnym warstwy technologicznej z gruntu stabilizowanego cementem Rm5- od km 5+550 do km 6+025 w miejscowości Góraszka.