28-11-2017 - uwagi stron postępowania

W związku z rozpatrywaniem wniosku o decyzję ZRID, Wojewoda Mazowiecki przekazał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie uwagi otrzymane od stron postępowania. Uwagi można było zgłaszać do dnia 07.11.2017 r. w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu administracyjnym.