28-10-2016 przedinwestycyjne badania wykopaliskowe

Otrymaliśmy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie: Decyzję z dnia 19.09.2016 roku i Decyzję zmieniającą z dnia 18.09.2016 roku. Oba dokumenty wskazują sposób dalszego postępowania na poszczególnych stanowiskach archeologicznych. Poniższa tabela wskazuje na których stanowiskach mają zostać przeprowadzone przedinwestycyjne badania wykopaliskowe i jaką powierzchnię winny objąć, które stanowiska zostaną objęte ścisłym nadzorem archeologicznym w trakcie prac ziemnych i na którym stanowisku należy przeprowadzić zaniechane wykopaliskowe badania sondażowe.

Lp

Miejscowość,
nr stanowiska,
gmina

Kilometr
w pasie drogi

Klasyfikacja kulturowo-chronologiczna

Stan prac w miesiącu sprawozdawczym - październik 2016

1

 

Emów st. 1,
gm. Wiązowna

7,4

neolit
ślad osadnictwa

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 145 arów.
W I etapie do przebadania 20 arów, po czym nastąpi odbiór terenowy i kolejna decyzja konserwatora o ewentualnym rozszerzeniu powierzchni badań
do wielkości zamierzonej.

2

Otwock
Wólka Mlądzka st. 27,
gm. Otwock

12,1

neolit/epoka paleolitu
ślad osadnictwa

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 14,5 ara.
W I etapie do przebadania 5 arów, po czym nastąpi odbiór terenowy i kolejna decyzja konserwatora o ewentualnym rozszerzeniu powierzchni badań
do wielkości zamierzonej.

3

Otwock
Wólka Mlądzka st. 26,
gm. Otwock

12,4

pradzieje
ślad osadnictwa/ cmentarzysko

Stały, ścisły nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych.

4

Otwock

Wólka Mlądzka st. 25,
gm. Otwock

12,6

epoka brązu/k. łużycka
ślad osadnictwa

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 56 arów.

5

Otwock
Wólka Mlądzka st. 24
gm. Otwock

12,6

epoka brązu/epoka żelaza
osada

MWKZ domaga się przeprowadzenia zaniechanych badań sondażowych na powierzchni 1 ara

6

Otwock
Wólka Mlądzka st. 23
gm. Otwock

12,9

neolit/epoka brązu
ślad osadnictwa

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 30 arów.
Po odbiorze terenowym kolejna decyzja konserwatora o ewentualnym rozszerzeniu powierzchni badań.

7

Otwock
Wólka Mlądzka st. 65
gm. Otwock

12,8

późne średniowiecze
nowożytność
osada

Stały, ścisły nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych.

8

Wola Ducka st. 1,
gm. Wiązowna

16,3

epoka brązu/k. łużycka
ślad osadnictwa

Stały, ścisły nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych.

9

Ostrów st. 6,
gm. Celestynów

17,3

nowożytność
ślad osadnictwa

Stały, ścisły nadzór archeologiczny w trakcie prac ziemnych.

10

Ostrów st. 7,
gm. Celestynów

18,8

późne średniowiesze
osada

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe na powierzchni 5 arów.
Po odbiorze terenowym kolejna decyzja konserwatora o ewentualnym rozszerzeniu powierzchni badań.