28-04-2017 - projekt konstrukcji nawierzchni

Wykonawca przekazał do zatwierdzania projekt konstrukcji nawierzchni.