28-03-2018 - zezwolenie RDOŚ na odstępstwa od zakazów

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na odcinku S17 "Lubelska" - Kołbiel, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ)
wydała zgodę na:

  • - niszczenie siedlisk będących obszarem odpoczynku, migracji i żerowania bobra europejskiego (Castor fiber) w km 5+500 oraz 6+500
  • - jego umyślne płoszenie i niepokojenie.