28-02-2019 - betonowanie obiektu WS-2

Wykonawca rozpoczął betonowanie ustroju nośnego obiektu wS-2 w km 7+293 w miejscowości Wiązowna.