27-05-2021 - naprawa chodnika przy obiekcie WD-2

W ramach usuwania usterek Wykonawca naprawił  zapadnięty chodnik i uszkodzony krawężnik przy obiekcie WD-2 w km 0+110 (DP2710W/skrzyżowanie ze starodrożem).
Więcej zdjęć z usuniętych usterek w galerii.