27-04-2021 - usuwanie wad i usterek przez Wykonawcę

Wykonawca prowadzi prace związane z usuwaniem wad i usterek. Między innymi udrożniono rów przy drodze dojazdowej DD02 w km 0+650.

Więcej zdjęć z usuwanych usterek w galerii.