27-04-2018 - przejęcia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

Zgodnie z decyzjami ZRID z dnia 13.02.2018 r. oraz 29.03.2018 r. wydanymi przez wojewodę mazowieckiego dla Kontraktu nr 1 – Część I i II trwa przejmowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Wykonawca rozpoczął rozbiórki przejętych nieruchomości.