27-01-2017 - pozwolenie wodnoprawne

Trwa rozsyłane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron.