27-01-2016 Podpisano umowę na realizację trzech kolejnych odcinków S17 od węzła Lubelska do Garwolina

Umowę podpisali: Waldemar Wójcik w imieniu firmy Strabag (pierwszy z lewej)

oraz Anna Wysocka i Zbigniew Szepietowski reprezentujący GDDKiA.

Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe zajmie się realizacją dwóch odcinków: od w. Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km, wartość ok. 370,5 mln zł) oraz obwodnicą Kołbieli (8,7 km, ok. 225,5 mln zł).
Zgodnie z umową wykonawcy mają 34 miesiące na oddanie inwestycji do użytkowania (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca przypadających na prace w terenie) co oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy w połowie 2019 roku. Realizacja inwestycji w trybie projektuj i buduj oznacza iż wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę.