26-11-2020 - uszorstnianie nawierzchni

Wykonawca prowadzi prace polegające na uszorstnianiu nawierzchni trasy głównej.