26-09-2020 - prace w branży zieleń

Wykonawca kontynuuje prace w branży zieleń, takie jak:

- przygotowanie terenu pod nasadzenia - rozkładanie agrowłókniny
- sadzenie roślin na rabatach
- ściółkowanie rabat
- sadzenie drzew.