26-08-2020 - warstwa SMA na styku kontraktów 1 i 2

Dzisiaj Wykonawca zakończył układanie warstwy ścieralnej (SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa) na styku dwóch odcinków od km 19+150 do km 19+200.