26-05-2018 - porozumienie z Nadleśnictwem Celestynów w sprawie wycinki drzew

W ramach zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Celestynów rozpocznie się wycinka drzew w obrębie projektowanego pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK 17 na działkach należących do nadleśnictwa. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak, wprowadzenie ruchu wahadłowego i ograniczenie prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.