26-05-2017 - wniosek o wydanie decyzji derogacyjnej

Wykonawca rozpoczął prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji derogacyjnej dla elementów zawartych w Raporcie Oddziaływania na Środowisko.
W drugiej połowie czerwca Wykonawca zamierza wystąpić do RDOŚ o decyzję zezwalającą na likwidowanie siedlisk zwierząt oraz do GDOŚ o pozwolenie na likwidację gniazd oraz jaj ptaków.